Aksjeaktivitet blant ledelsen i Arctic Bioscience etter oppkjøp

14.02.2023

Administrerende direktør og et styremedlem har kjøpt seg opp i Ørsta-selskapet etter at det kjøpte mikroalge-selskapet Arctic Algae på mandag.

Aksjeaktivitet blant ledelsen i Arctic Bioscience etter oppkjøp — MedWatch