Hvordan virker stoffer i silderogn på psoriasis?

18.06.2021

Arctic Bioscience er tildelt millionstøtte fra Forskningsrådet for å drive forskningsbasert innovasjon

Innovasjonsprosjektet som nå har fått støtte fra Forskningsrådet, er del av Arctic Biosciences omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Nofima og Møreforsking. Utgangspunktet for prosjektet er oppdagelsen at ekstrakt fra silderogn kan ha effekt på mild til moderat psoriasis. Nå skal de forske videre på stoffene i silderogn og virkningsmekanismer i psoriasis.

Silderognen vi bruker til legemiddelet vi utvikler er et restråstoff fra sildefiletproduksjon. Vi foredler altså en uutnyttet ressurs fra norsk fiskerinæring

Ole Arne Eiksund, daglig leder i Arctic Bioscience

Arctic Bioscience´s legemiddelkandidat (kalt HRO350) har vist lovende klinisk effekt på mild-til-moderat psoriasis1. Nå vil selskapet studere hvilke effekter middelet har på cellenivå.

Målet er å utvikle et nytt behandlingsalternativ for pasienter med mild til moderat psoriasis

Runhild Gammelsæter, medisinsk direktør i Arctic Bioscience

Firmaet, med hovedbase på Sunnmøre, har lang erfaring innen lipidkjemi og produktutvikling, mens Nofima og Møreforsking har ekspertise innen biokjemi og cellebiologi. Forskningspartnerne skal undersøke hvordan stoffene i silderogn påvirker flere typer celler i kroppen. Nofima ser nærmere på hudceller.

Gjennom å dyrke ulike typer celler som inngår i huden samtidig får vi en situasjon som ligner mer på hvordan de er i kroppen.

Forsker Mona Pedersen, Nofima


Møreforsking skal bidra med å studere effekter i ulike immunceller, som også spiller en viktig rolle i sykdomsbildet for psoriasis. Både Nofima og Møreforsking ser frem til å jobbe med Arctic Bioscence for å forstå de molekylære mekanismene for dette produktet.

Det er spennende å delta i utvikling et produkt som har svært stor samfunnsmessig betydning, kommenterer Mona Pedersen i Nofima.

Vi er veldig glade for å videreføre samarbeidet med Arctic Bioscience på dette nivået. Innovasjonsprosjektet vil gi muligheten til å studere virkningsmekanismene i større detalj, og slik bidra til de ambisiøse farmasøytiske målene til Arctic Bioscience.

Forsker Jennifer Mildenberg, Møreforsking

Forskningen er i tråd med kjerneaktiviteten til Møreforsking, som en strategisk FoU-partner i næringslivet på Vestlandet, sier Mildenberg.

Innovasjonspartner Arctic Bioscience ser frem til å gå igang med arbeidet.

Vi er svært glade for støtten fra Forskningsrådet, og ser frem til et spennende vitenskapelig samarbeide med to kompetente forskningspartnere, sier medisinsk direktør Runhild Gammelsæter.

Der Arctic Bioscience har stor kompetanse innen kjemi og produktutvikling, så har partnerne våre i prosjektet ekspertise innen biokjemi og cellebiologi, sier Gammelsæter.

Referanser:

1) Tveit KS, Brokstad KA, Berge RK, Sæbø PC, Hallaråker H, Brekke S, Meland N, Bjørndal B. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Study to Investigate the efficacy of Herring Roe Oil for treatment of Psoriasis. Acta Derm Venereol. 2020 May 28;100(10):adv00154. doi: 10.2340/00015555-3507. PMID: 32378724.

Om tildeling av innovasjonsprosjekter i næringslivet:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/283-millioner-kroner-til-innovasjonsprosjekter-i-naringslivet/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/283-millioner-kroner-til-innovasjonsprosjekter/id2860428/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966

Om Arctic Bioscience
Arctic Bioscience er et bioteknologiselskap som utvikler og kommersialiserer kosttilskudd basert på silderognolje. Silderognolje inneholder fettstoffer som er viktig byggesteiner i cellemembraner og bidrar til normal funksjon av hjerne, hjerte og syn. Kosttilskudd fra Arctic Bioscience selges globalt som bulk-ingrediens til andre selskaper i bransjen og som ferdigvare under merkevarenavnet Romega. Selskapets strategi er å dreie salg fra bulk til ferdigvare og geografisk fokus er USA og Kina. Selskapet har startet utvikling av HRO350 – en  legemiddelkandidat som like produseres med silderogn som råvare. HRO350 er for behandling av mild til moderat psoriasis. Dette er en stor pasientgruppe som trenger nye, effektive legemidler med gunstig sikkerhetsprofil. Arctic Bioscience har  svært kompetente medarbeidere med lang erfaring  fra utvikling av marine oljer og erfaring fra legemiddelindustri.

Fakta om prosjektet:
Prosjektet: “Immunomodulatory properties of phospholipids from herring roe in psoriasis” har blitt tildelt 4,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd, gjennom programmet Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).  Arctic Biosciences har med seg Nofima og Møreforsking i prosjektet. Forskningsinstituttene skal gjøre cellestudier på stoffer i silderognen og virkningsmekanismer ved psoriasis. Prosjektet starter opp i høst og vil pågå i to år.