Kraftig vekst i inntektene

09.02.2023

Auke i salet – og kostnader – for Arctic Bioscience. Det ga større underskot.

Kraftig vekst i inntektene | NETT NO