Lokale vekstbedrifter inspirerte leiarstudentar

16.01.2023

Leiarutdanning frå Handelshøgskulen la si første «distriktssamling» til Sunnmøre. Neste stopp er Singapore.

Lokale vekstbedrifter inspirerte leiarstudentar | NETT NO