Large Shareholdings

Shareholders%Shares
PIR IV INVEST AS9,012 188 250
RONJA CAPITAL II AS7,511 824 371
CAPRA INVEST AS6,361 544 450
MØRE OG ROMSDAL SÅKORNFOND AS5,411 313 960
FJARDE AP-FONDEN4,941 200 000
HAWK INVEST AS 4,301 045 450
VARTDAL HOLDING AS4,07988 543
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC 3,34811 821
BRØDRENE VARTDAL AS3,31803 601
ALTITUDE CAPITAL AS 2,98725 000
ARCTIC BIOSCIENCE AS2,75667 330
LIFE CAPITOL AS2,70655 420
ROMSDALSFISK AS2,39580 053
EGGESBØ EIENDOM AS2,14520 240
EROS AS2,14520 240
GOLD COAST NUTRITION1,85450 000
CLEARSTREAM BANKING S.A.1,74423 829
TRIPLENINE VEDDE AS1,40340 000
STETTE INVEST AS1,33322 580
KJØLÅS STANSEKNIVER AS1,21295 064
Total 20 largestshareholders70,87%17 220 202
Updated 09.04.2021